Wij bieden onze cliënten een compleet pakket aan diensten, variërend van het verwerken van de financiële- of salarisadministratie, samenstellen van de jaarrekening tot en met de fiscale advisering.Financiële administratie

 • inrichten, verzorgen en begeleiden van de administratie van uw onderneming;
 • samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen;
 • deponeren publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel;
 • notuleren op de algemene vergadering van aandeelhouders;
 • opstellen tussentijdse rapportages;
 • opstellen begrotingen en prognoses;
 • verzorgen en begeleiden van financieringsaanvragen;
 • adviseren over administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden;
 • starters begeleiding.

Salarisadministratie

 • verzorgen van salarisspecificaties;
 • bruto/netto of netto/bruto berekeningen;
 • berekening (uur)-salariskosten per werknemer;
 • berekening van de salariskosten voor de werkgever;
 • aanleveren van de jaaropgaven;
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • bij dit alles wordt natuurlijk rekening gehouden met de geldende cao's.

Fiscale dienstverlening

 • verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting;
 • verzorgen van de aangifte dividendbelasting;
 • verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;
 • verzorgen van de aangifte omzetbelasting;
 • verzorgen van de aangifte loonheffingen;
 • aanvragen van toeslagen;
 • verzorgen van bezwaar- en verzoekschriften;
 • verzorgen van beroepschriften;
 • adviseren over fiscale aangelegenheden;
 • alle (overige) correspondentie met de belastingdienst.

Als u geïnteresseerd bent geraakt, neem dan contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.