werkwijze-tb-consulting

Vaste prijsafspraken

Wij werken bij voorkeur niet met een uurtarief. Maar al te vaak worden ondernemers geconfronteerd met vage eindafrekeningen. Wij willen deze onduidelijkheden voorkomen en maken daarom vaste prijsafspraken.

Effectief werken

Omdat wij onze overheadkosten laag houden en zeer effectief werken, kunnen we uiterst scherpe prijsafspraken maken. Voor het grootste deel van onze klanten verzorgen wij de gehele administratie.

 

TB Consulting werkwijze

Klanten leveren na elk kwartaal de bankafschriften en facturen aan, waarna wij zorgen dat deze juist en tijdig worden verwerkt. Ook verzorgen wij dan de aangifte omzetbelasting. Wanneer de klant zijn administratie ophaalt, bespreken we meteen het afgelopen kwartaal. Hierdoor is de administratie altijd up-to-date.

Na afloop van het jaar stellen we de jaarrekening samen en verzorgen we de aangifte inkomstenbelasting. Bij een Besloten Vennootschap dragen we uiteraard ook zorg voor de aangifte vennootschapsbelasting, deponeren we de publicatiestukken en notuleren we op de AVA.

Al deze werkzaamheden worden verzorgd door dezelfde boekhouder/belastingadviseur, die dan ook te allen tijde volledig op de hoogte is. Door deze manier van werken, is de administratie altijd up-to-date en kan er waar nodig tijdig worden bijgestuurd. Als u geïnteresseerd bent geraakt in deze manier van werken, neem dan contact met ons op voor meer informatie of een kosteloos en vrijblijvend gesprek.

Als u geïnteresseerd bent geraakt, neem dan contact met ons op voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.